T-FireX GEL-Foam Brandslukker

udviklet til bekæmpelse af mindre brande i f.eks. hjem, bil, båd og camping.
T-FireX GEL-Foam er meget velegnet til også at slukke brændende væsker og ild i mindre el-artikler.

 

Fordele ved brug af T-FireX GEL-Foam Brandslukker:

  • Indholdet ekspanderer kraftigt og dækker/kvæler ild over faste og flydende emner
  • T-FireX GEL-Foam er ikke strømførende
  • T-FireX GEL-Foam pletter ikke plast, læder og textiler
  • T-FireX GEL-Foam er nemt at fjerne efter slukningsarbejde
  • T-FireX GEL-Foam er biologisk nedbrydelig

Godkendte slukningsområde:

A: Faste emner. F.eks. træ, plast, karton og textiler
B: Brandbare væsker. F.eks. olie og benzin
F: Fritureolier. F.eks. frityrekogere, stearin og fedtrester i gasgrill

 

Sådan virker T-FireX GEL-Foam Brandslukkeren:

T-FireX GEL-Foam udvider sig kraftigt når det forlader beholderen.

Ryst beholderen - fjern hætten og sprøjt mod det brændende emne.
T-FireX GEL-Foam sprøjtes på fra ca 1,5 meters afstand eller tættere på, hvis dette er sikkert.
Lad skummet udvide sig over hele det brændende område, systematisk og roligt, væk fra dig selv, til ilden går ud.
Der er ca 15 sekunders bekæmpelse i hver beholder
(en stor gryde med brændende olie eller en borddekoration, kan slukkes på ca 3-5 sekunder).
Efter slukning bør lokalet udluftes, for at fjerne evt. giftige røggasser fra ildstedet.
Evt. dampe fra T-FireX skummet er dog ugiftigt.


En god regel er at altid tilkalde assistance fra brandvæsen (112) for at sikre stedet.
Hvis ilden synes ude af kontrol skal der slås alarm og evakueres med det samme.

 

Du kan selv sikre området ved at:

Bevar overblikket.
Red liv - Få personer ud fra røgfyldte lokaler.
Evt. brandskader på hud nedkøles med rent vand.
Rør ikke ved ildstedet, feks. gryder med olie, elartikler, dekorationer og andre varme emner.
Fjern andre emner der kan antændes/starte ny brand.
Sluk for udsatte elartikler, fjern gasbeholdere.
Udskift altid en brugt brandslukker - uanset hvor lidt den er brugt !


Indholdsdeklaration:

< 0,5% Glykoler.
< 4% Blanding af anioniske, nonioniske og amfotere tensider.
< 40% Organiske salte.
Drivgas: HFO 1234ze - ikke brandfarlig.

Produceret i EU for T6 Danmark ApS.

 

Bekæmpelsesområde:

  • A Faste emner
  • B Olie / Benzin
  • F Friture
250 ml